info@leren-en-groeien.nl

Begrijpend lezen

Cito-training

Het overgrote deel van de basisscholen in Nederland gebruikt de toetsen van het Cito als indicatie van het niveau van de leerlingen. Twee keer per jaar worden de toetsen afgenomen waarvan de resultaten worden bijgehouden in het Leerling Volg Systeem (LVS).

Hoewel de uitslag formeel alleen een indicatie van het niveau is, wordt er erg veel waarde aan gegeven en is het regelmatig zelfs leidend bij een vervolgadvies. Dit zorgt bij veel kinderen voor extra spanning. Het gevolg hiervan is dat de uitslagen van deze toetsen soms een ander beeld laten zien dan verwacht mag worden op basis van het bredere plaatje en de schoolrapporten.

Indien u dit beeld herkent is de cito-training wellicht iets voor uw kind. Door onder andere te werken met oude Cito-toetsen raken kinderen vertrouwd met de specifieke toetsingsvorm. Ze leren de vragen nauwkeurig te lezen en krijgen tactieken aangereikt om adequaat om te gaan met meerkeuzevragen en om zelf tot een goed antwoord te komen.

De Cito-training is met name bedoeld als algemene praktische oefening met de Cito-toets. Voor inhoudelijke ondersteuning in bijvoorbeeld één specifiek onderdeel (rekenen, taal) raden wij bijles aan.