Intelligentieonderzoek: voor een totaalbeeld van de cognitieve capaciteiten van je kind

Om op cognitief gebied te achterhalen wat de capaciteiten van uw kind zijn, kan het zinvol zijn een intelligentieonderzoek af te nemen. Want soms laat uw kind andere schoolprestaties zien dan van hem/haar verwacht wordt. En een intelligentieonderzoek geeft vaak meer duidelijkheid over de oorzaak hiervan. 

De test waarmee dit onderzoek wordt afgenomen meet aangeleerde kennis, begrip, visueel ruimtelijke vaardigheden, geheugen en vermogen tot plannen. Tevens brengt het aspecten als concentratie, werkaanpak en doorzettingsvermogen in kaart.

Wanneer kiezen voor een intelligentie onderzoek?

Cognitief vermogen

Door middel van een individueel onderzoek kan achterhaald worden wat de cognitieve vermogens zijn van uw kind. Niet alleen gefocust op cijfertjes, maar op het totaalbeeld.

Observatie

Hierbij spelen observatie tijdens de afname en vooral de persoonlijke gesprekjes met uw kind een belangrijke rol tijdens een veilige setting.

Verslag

Naar aanleiding van de verzamelde gegevens zal er een verslag geschreven worden. Vervolgens wordt het verslag met de ouders besproken en zal er een plan van aanpak gemaakt worden.

Mike weet nu veel beter hoe hij moet beginnen wanneer hij leerstof meekrijgt voor een toets. Waar hij eerder totaal in paniek schoot, weet hij nu dat hij rustig moet opbouwen en houdt hij altijd de leerkuil in zijn achterhoofd!
Sandra Jonkers – moeder Mike
Anne heeft een top spreekbeurt gehouden. Ze heeft zelf haar onderwerp gekozen en uitgewerkt. Zij vertelde alles op een natuurlijk manier, met leuke grapjes en volledig uit haar hoofd.
Liesbeth van der Leer – moeder Anne

Waarom Leren en Groeien?

Elk kind is anders, neem daarom contact met ons op voor een advies op maat