Intelligentie onderzoek

Soms laat uw kind andere schoolprestaties zien dan van hem/haar verwacht wordt. Hier kunnen verschillende factoren een een rol in spelen. Om op cognitief gebied te achterhalen wat de capaciteiten van uw kind zijn, kan het zinvol zijn een intelligentieonderzoek af te nemen.

De test waarmee dit onderzoek wordt afgenomen meet aangeleerde kennis, begrip, visueel ruimtelijke vaardigheden, geheugen en vermogen tot plannen. Tevens brengt het aspecten als concentratie, werkaanpak en doorzettingsvermogen in kaart.

Wanneer kiezen voor een intelligentie onderzoek?

Cognitief vermogen

Door middel van een individueel onderzoek kan achterhaald worden wat de cognitieve vermogens zijn van uw kind. Niet alleen gefocust op cijfertjes, maar op het totaalbeeld.

Observatie

Hierbij spelen observatie tijdens de afname en vooral de persoonlijke gesprekjes met uw kind een belangrijke rol tijdens een veilige setting.

Verslag

Naar aanleiding van de verzamelde gegevens zal er een verslag geschreven worden. Vervolgens wordt het verslag met de ouders besproken en zal er een plan van aanpak gemaakt worden.

Het beelddenkonderzoek heeft onze zoon erg geholpen met zijn leerproblemen. Vooral het wereldspel stimuleerde hem om op een andere manier te denken. Hierna gaan wij beginnen aan de Leren leren training.

Jolanda Norkin

Ouder

Waarom Leren en Groeien?

Elk kind is anders, neem daarom contact met ons op voor een advies op maat