Bijles voor kinderen: Zo gaan wij te werk

In het intakegesprek voorafgaand aan de bijlessen, bespreken we eerst de specifieke hulpvraag. Is er bijles nodig op een gericht onderdeel of is er op verschillende gebieden ondersteuning nodig. In de eerste les zal gekeken worden wat het huidige niveau is. Met extra uitleg en gerichte oefeningen en opgaven zullen we proberen uw kind op een hoger niveau te krijgen.

 

We kijken ook hoe uw kind de lesstof aanpakt en geven daarbij tips om slimmer te leren en sneller verbanden te leggen. Door de vaardigheid van het ‘leren leren’ te versterken hopen wij dat uw kind ook op de langere termijn profijt heeft van de bijlessen.

Bijlessen worden door ons gegeven in de regio Amstelveen en het Gooi. Zowel bijles op locatie als aan huis zijn mogelijk.

Bijles Rekenen

Getalbegrip is de basis van het rekenen. Begrippen als meer en minder en het herkennen van getallen komen al in groep 1 en 2 aan de orde. In groep 3 begint uw kind met het leren van plus- en minsommen. In groep 4 komen daar de tafels bij en in groep 5 worden de tafels verder uitgebreid en komen ook de deelsommen aan de orde. Het is essentieel dat de plus- en minsommen tot 20 en de tafels geautomatiseerd worden om in een later stadium niet vast te lopen.

Dit vergt veel oefening.

Een vaardigheid waar kinderen soms moeite mee hebben is het afleiden van de som uit een verhaaltje (verhaaltjessommen/redactiesommen). Aandacht voor de rekentaal en een stapsgewijze aanpak kan in dit geval helpen. Ook het ontdekken van verbanden tussen breuken, procenten en kommagetallen is belangrijk.

 

Als uw kind een achterstand heeft met rekenen is het raadzaam om niet te lang te wachten met het inschakelen van extra hulp, zoals bijles. Rekenen vormt immers een belangrijke basis voor verschillende vakken op de middelbare school, zoals wiskunde, economie, natuurkunde en scheikunde. Ook indien uw kind voldoende mee kan komen maar u het gevoel heeft dat er meer in zit, kunnen wij uw kind helpen. Vaak is het aanleren van zorgvuldigheid in dat geval erg belangrijk.

Denk je dat uw kind gebaat is bij bijles in rekenen? Schrijf uw kind dan hier in en wij nemen contact met u op!

Bijles Technisch lezen

Goed kunnen lezen vormt de basis om goed te kunnen leren. Wie het lezen niet optimaal beheerst zal de lesstof niet goed begrijpen. Dat leidt vaak tot faalangst, weinig zelfvertrouwen en minder motivatie om te leren. Tijdens de schooljaren (maar ook in het latere beroepsleven) is een goede leesvaardigheid daarom essentieel.

 

In het huidige onderwijs wordt de stap naar het scannende lezen erg snel gemaakt (denk aan tijdtoetsen als de DMT), zonder dat de decodering en automatisering bij de leerling goed is geankerd. Met de methode LetterKlankStad wordt er gewerkt vanuit het geheel naar de kern. De start ligt bij inzicht in de opbouw, structuur en regels van de Nederlandse taal. Doel: een goede decodering en automatisering van de letters en klanken. Er is dus veel aandacht voor versteviging van de fonologische leesprocedure die in het Nederlandse leesonderwijs erg weinig aandacht krijgt.

 

LetterKlankStad is anders dan alle andere leesmethodes. Er is in de didactiek een duidelijk onderscheid gemaakt tussen letters en klanken. Er zijn 26 letters (het alfabet) verdeeld in klinkers en medeklinkers. Klanken zijn twee of meer letters bij elkaar. Met kleur, vorm en ordening ontstaat inzicht in de structuur en ordening van de letters en klanken van de Nederlandse taal. Hierdoor zal uw kind de woorden beter begrijpen en een goede basis krijgen. Uiteindelijk blijft het allerbelangrijkst dat uw kind plezier krijgt in het lezen. Daarvoor is veel oefenen vaak een voorwaarde.

Denkt u dat uw kind baat heeft bij bijles aangaande technisch lezen? Neem dan contact met ons op.

Bijles Begrijpend lezen

De basis van goed lezen ligt in groep 3 en 4. Vanaf groep 5 gaat het in de lessen niet meer om leren lezen, maar om lezend leren. Begrijpend lezen wordt vaak gezien als één van de moeilijkste onderdelen van het basis onderwijs. Als uw kind geen goede resultaten haalt voor begrijpend lezen kan dit een aantal oorzaken hebben. Eén van de oorzaken is dat er nog teveel aandacht gaat naar het lezen zelf (technisch lezen). Als het lezen makkelijk gaat, kan alle aandacht gaan naar het begrijpen van de tekst.

Als uw kind echter wel vlot leest, kan een onvoldoende woordenschat een oorzaak zijn. Indien het technisch lezen en de woordenschat echter allebei voldoende zijn is het vaak de aanpak en het gebrek aan een stappenplan waar aan gewerkt moet worden. Als gevolg van tijdsdruk of bij een gebrek aan geduld lezen kinderen de vragen niet goed of proberen ze de vragen uit hun geheugen te beantwoorden in plaats van het antwoord op de vraag in de tekst te zoeken. Door veel te oefenen is er gelukkig veel verbetering in de resultaten te behalen. Begrijpend lezen is immers een grote factor in het bepalen van de eindscore van uw kind.

Is bijles in begrijpend lezen iets voor uw kind? Laat het ons weten en wij komen bij u terug. 

Bijles voor de eindtoets: Eindtoetstraining

De meeste basisscholen in Nederland gebruiken de toetsen van het Cito als indicatie van het niveau van de leerlingen. Twee keer per jaar worden de toetsen afgenomen waarvan de resultaten worden bijgehouden in het Leerling Volg Systeem (LVS). De IEP-toets (Inzicht Eigen Profiel) wordt echter steeds populairder. De IEP is gebaseerd op een leergerichte aanpak in plaats van een prestatiegerichte aanpak.

Hoewel de uitslag formeel alleen een indicatie van het niveau is, wordt er erg veel waarde aan gegeven en is het regelmatig zelfs leidend bij een vervolgadvies. Dit zorgt bij veel kinderen voor extra spanning. Het gevolg hiervan is dat de uitslagen van deze toetsen soms een ander beeld laten zien dan verwacht mag worden op basis van het bredere plaatje en de schoolrapporten.

Door onder andere concreet te werken met oude Cito- en/of IEP-toetsen raken kinderen vertrouwd met de specifieke toetsingsvorm. Ze leren de vragen nauwkeurig te lezen en krijgen tactieken aangereikt om adequaat om te gaan met meerkeuzevragen en om zelf tot een goed antwoord te komen.

Benieuwd naar de mogelijkheden van Eindtoetstraining voor uw kind? Wij horen graag van u!

Mike weet nu veel beter hoe hij moet beginnen wanneer hij leerstof meekrijgt voor een toets. Waar hij eerder totaal in paniek schoot, weet hij nu dat hij rustig moet opbouwen en houdt hij altijd de leerkuil in zijn achterhoofd!
Sandra Jonkers – moeder Mike
Anne heeft een top spreekbeurt gehouden. Ze heeft zelf haar onderwerp gekozen en uitgewerkt. Zij vertelde alles op een natuurlijk manier, met leuke grapjes en volledig uit haar hoofd.
Liesbeth van der Leer – moeder Anne

Waarom Leren en Groeien?

Elk kind is anders, neem daarom contact met ons op voor een advies op maat