Bijles voor kinderen: Er is niet één soort bijles

Waarin heeft een kind bijles nodig? Het is een moeilijkere vraag dan het lijkt. Hiervoor moet namelijk eerst de achterliggende vraag ‘waarom heeft een kind bijles nodig?’ beantwoord worden.

Het wordt soms makkelijk gedacht en nog makkelijker geroepen: Het kind heeft bijles nodig. Vaak is deze uitspraak gebaseerd op tegenvallende resultaten, maar er wordt niet goed gekeken waarom dit is. Ligt het aan de intelligentie, aan de manier van denken? heeft het moeite met leren of een gebrek aan motivatie? Allemaal relevante vragen voordat er met bijles begonnen kan worden.

De hulpvraag als uitgangspunt voor bijles

Een hulpvraag kan helpen om bijles te geven op een manier en focus waar het echt nuttig is. Is er bijles nodig op een gericht onderdeel of is er op verschillende gebieden ondersteuning nodig? Gaat het om het bijtrekken van de lesstof of is er hulp nodig bij het leren te leren. Misschien is het kind een beelddenker en wordt daar op school te weinig rekening mee gehouden. Of blijkt dat een kind door faalangst lager presteert dan verwacht.

Bijlessen voor rekenen en lezen

Als uw kind een achterstand heeft met rekenen is belangrijk niet te lang te wachten met het inschakelen van extra hulp, zoals bijles. Rekenen vormt namelijk een belangrijke basis voor verschillende vakken op de middelbare school, zoals wiskunde, economie, natuurkunde en scheikunde. Ook later zal je er dus veel profijt van hebben wanneer je op jonge leeftijd met bijles rekenen bijspijkert.

Bij lezen kan je onderscheid maken tussen technisch lezen en begrijpend lezen. Wanneer je het over technisch lezen hebt, gaat het over het inzicht in de opbouw, structuur en regels van de Nederlandse taal. Het is als het ware de basis. Begrijpend lezen gaat, zoals de term al zegt, over het begrijpen van de tekst. Wat staat er nu echt. Een kind kan heel goed zijn in lezen, maar toch moeite hebben met begrijpend lezen. Door bijvoorbeeld het voelen van tijdsdruk of een gebrek aan geduld. Bijles kan dus gericht zijn op zowel technisch lezen, als begrijpend lezen.

Wil je meer weten over bijles en wat Leren en Groeien voor uw kind kan betekenen? Kijk dan eens op onze pagina over bijles.

Meer lezen:

Cito-training Rekenen en Spelling hier bij Leren en Groeien

Leren sneller te lezen: Zo doe je dat

Bijles voor pubers: Leren plannen