info@leren-en-groeien.nl

Marieke

Jarenlang ben ik werkzaam geweest als jurist en deed ik iedere dag datgene wat er van mij verwacht werd. Het bijstaan van mensen met een juridisch probleem. Tot het moment ineens daar was dat ik door persoonlijke omstandigheden de keus heb gemaakt mijn baan op te zeggen. Ik heb toen de fulltime zorg voor onze -inmiddels alle drie schoolgaande- meiden op mij genomen. In deze periode heb ik de luxe gehad om eens goed na te denken waar ik echt mijn voldoening uit haal. Het helpen van kinderen.

Ik ben er van overtuigd dat de klassen in het huidige basisonderwijs te vol zijn waardoor er onvoldoende aandacht is voor het individuele kind. Juist daar waar de basis gelegd wordt voor de toekomst van een kind zou er voldoende aandacht moeten zijn om datgene uit een leerling te halen wat erin zit. Dit kan door vakspecifieke bijles, maar soms is er ook sprake van een andere oorzaak waardoor een leerling niet optimaal kan presteren. Het nader onderzoeken waarom er sprake is van onderpresteren is een essentiële stap in de begeleiding van een kind. Zo blijkt dat kinderen regelmatig het label ADD, ADHD of dyslectisch krijgen, terwijl er in veel gevallen sprake is van een visuele disfunctie (het niet goed samenwerken van de ogen). Een visuele disfunctie kan het leerproces behoorlijk belemmeren en soms zelfs faalangst tot gevolg hebben. Middels het afronden van de opleiding Beeld en Brein Combi Coach en de opleiding STERKerSTAAN faalangsttrainer heb ik mij verder verdiept in de veel voorkomende oorzaken van onderpresteren. Het vergroten van het zelfvertrouwen van een leerling op jonge leeftijd is van groot belang voor de toekomst van het kind, waar ik graag bij help.