info@leren-en-groeien.nl
Bijlessen

In het intakegesprek voorafgaand aan de bijlessen, bespreken we eerst de specifieke hulpvraag. In de eerste les zal dan het niveau bepaald worden. Met extra uitleg en gerichte oefeningen en opgaven zullen we proberen uw kind op een hoger niveau te krijgen. We kijken ook hoe uw kind de lesstof aanpakt en geven daarbij tips om slimmer te leren en sneller verbanden te leggen. Door de vaardigheid van het ‘leren leren’ te versterken hopen wij dat uw kind ook op de langere termijn profijt heeft van de bijlessen.