info@leren-en-groeien.nl

Begrijpend lezen

Rekenen


Getalbegrip is de basis van het rekenen. Begrippen als meer en minder en het herkennen van getallen komen al in groep 1 en 2 aan de orde. In groep 3 begint uw kind met het leren van plus- en minsommen. In groep 4 komen daar de tafels bij en in groep 5 worden de tafels verder uitgebreid en komen ook de deelsommen aan de orde. Het is essentieel dat de plus- en minsommen tot 20 en de tafels geautomatiseerd worden om in een later stadium niet vast te lopen. Dit vergt veel oefening.

Een vaardigheid waar kinderen soms moeite mee hebben is het afleiden van de som uit een verhaaltje (verhaaltjessommen/redactiesommen). Aandacht voor de rekentaal en een stapsgewijze aanpak kan in dit geval helpen. Ook het ontdekken van verbanden tussen breuken, procenten en kommagetallen is belangrijk.

Als uw kind een achterstand heeft met rekenen is het raadzaam om niet te lang te wachten met het inschakelen van extra hulp. Rekenen vormt immers een belangrijke basis voor verschillende vakken op de middelbare school, zoals wiskunde, economie, natuurkunde en scheikunde. Ook indien uw kind voldoende mee kan komen maar u het gevoel heeft dat er meer in zit, kunnen wij uw kind helpen. Vaak is het aanleren van zorgvuldigheid in dat geval erg belangrijk.