Anita van Orsouw

Leerkracht, Hoogbegaafdheid specialist

Na het afronden van de pabo vond ik dat ik te weinig bagage had om kinderen te kunnen begeleiden die meer ondersteuning nodig hebben in hun ontwikkeling. Ik ben de post hbo-opleiding Special Educational Needs gaan volgen, daarna ben ik gaan werken op een basisschool. Al snel merkte ik dat er veel aandacht was voor kinderen die niet goed kunnen meekomen. Maar … wat wordt er gedaan met kinderen die veel meer aankunnen? De conclusie voor mij was eigenlijk vrij weinig! Jarenlang heb ik mij hiervoor ingezet en ben ik mijzelf hierin verder gaan verdiepen en ontwikkelen. Ik ben de opleiding specialist begaafdheid SE/ZOO gaan volgen en vervolgens heb ik ook de module Mindset afgerond.

Stap voor stap ben ik begonnen met het vestigen van meer aandacht voor de begaafde- en hoogbegaafde kinderen binnen de school. Het invoeren van compacten/verrijken in de klas was hierbij mijn startpunt. Vervolgens ben ik dit breder door de school en zelfs uiteindelijk door de stichting gaan trekken. Wat uiteindelijk resulteerde in op elke locatie één dag in de week een plusklas. Tenslotte ben ik dit gaan implementeren door middel van het schrijven van een beleidsplan en het geven van verschillende voorlichtingen aan het team. Op deze basisschool was deze ontwikkeling het hoogst haalbare, hierdoor was voor mij de uitdaging weg. Ik ging mij steeds meer afvragen of een plusklas wel het middel moest zijn om kinderen die meer aankunnen uit te dagen. In de praktijk zitten ze namelijk het meer en deel in de klas, maar krijgen ze hier wel het juiste aanbod? Naar mijns inziens moest op dat punt meer de focus liggen. Ik ben ervan overtuigd dat je alle kinderen uit hun leerkuil kunt halen, als je als leerkracht maar oog hebt voor de leereigenschappen- en persoonlijkheidskenmerken van ieder individueel kind. Hierin missen kinderen soms bepaalde executieve vaardigheden, maar die zijn aan te leren of kunnen versterkt worden. Alle kinderen hebben talenten, maar deze talenten dienen wel geprikkeld te worden.

Echter was ik zoekende naar een school die aansloot op mijn visie. Vandaar dat ik tijdelijk een stap buiten het onderwijs heb gezet. Ik ben gaan werken voor een bedrijf die adaptieve leermiddelen voor kinderen ontwikkeld. Hierdoor heb ik in de keuken van verschillende scholen mogen spieken en op persoonlijk vlak veel bijgeleerd. Maar … het onderwijs begon toch te knagen, ik miste de kinderen. Vanuit dat oogpunt toch weer de stap terug gemaakt richting de basisschool.

Helaas is er lang niet op elke basisschool voldoende expertise om HB-kinderen de juiste begeleiding te kunnen bieden. Hierdoor kunnen kinderen gaan onderpresteren, zich conformeren met hun klasgenoten of creëren ze een vaste mindset. Ik sta ervoor dat elk begaafd- of hoogbegaafd kind tot leren kan komen en zijn talenten leert zien en ontwikkelt. Hier wil ik graag mijn steentje aan bijdragen!