info@leren-en-groeien.nl


Beelddenken

We worden allemaal geboren als beelddenker. Als baby beheersen we immers niet over gesproken of geschreven taal. Gaandeweg de ontwikkeling leert het kind steeds meer woorden en gaat het steeds meer in taal denken. Het zowel in taal als beelden denken is bij de meeste mensen aanwezig.

Rond het vierde levensjaar ontwikkelt het menselijk brein een duidelijke voorkeur voor het visueel leersysteem (beelddenken → rechterhersenheft) of het verbale leersysteem (taaldenken → linkerhersenhelft).

We zien in het dagelijks leven dat de meeste mensen problemen oplossen met een analytische vorm van denken (oorzaak - gevolg) waarbij de taal een hele belangrijke rol speelt. Beelddenkers daarentegen overzien het geheel en handelen zonder taal en structuur. Zij leren door te kijken naar een ander (ze kijken niet de antwoorden, maar de kunsten van het werken af). Daarnaast voegen beelddenkers alles wat ze leren toe aan wat ze al weten, ze leggen relaties. Hierbij is er veel behoefte aan ordenen en categoriseren, wat veel moeite kost doordat alle informatie in beelden gelijktijdig aanwezig is.

Uitval op school

Wanneer een kind meer de voorkeur geeft aan het denken aan beelden, is er een grote kans dat het kind op school leerproblemen ontwikkelt. Het Nederlandse onderwijssysteem is namelijk vooral gericht op de taaldenkende leerling. De meeste lesstof wordt verbaal aangeboden. Methoden, oefenen en lessen zijn sequentieel (op volgorde), bijna alles wordt tweedimensionaal aangeboden (boeken, teksten) en er wordt gewerkt vanuit details (fragmenten uit een geheel). Beelddenkers leren het liefst multifunctioneel: visueel, auditief, ritmisch, tactiel (door aan te raken) en motorisch.

Je ziet vaak dat het leesproces moeizaam op gang komt. Er is een zwakke automatisering van de klank-tekenkoppeling. Het leren schrijven van woorden kost een beelddenker veel moeite. Beelddenkers zien het geheel vaak driedimensionaal wat er voor zorgt dat letters worden omgedraaid. Dit geldt ook voor het leren van de getallen. Dit alles kan er voor zorgen dat een kind het vertrouwen in zichzelf verliest. Hij/zij heeft moeite met alles en voelt zich door de omgeving vaak niet begrepen.

Onderzoek

Door middel van een individueel onderzoek kan achterhaald worden of uw kind meer in beelden denkt dan in taal. Hier wordt onder andere het Wereldspel wordt gebruikt. Dit is een non-verbaal gestandaardiseerd onderzoeksinstrument dat onder licentie wordt gebruikt. Naast het wereldspel kunnen er testen afgenomen worden om te kijken waar de hiaten op het leergebied zich bevinden.

Wanneer uit het onderzoek blijkt dat uw kind de voorkeur heeft in het denken in beelden, kan er geadviseerd worden een training te volgen. In de training zullen handvatten aangereikt worden om anders met de leerstof om te gaan, zodat het past bij de leerbehoefte van uw kind. Tevens wordt er gewerkt aan het zelfbeeld van uw kind. Uw kind moet weer vertrouwen en plezier krijgen in het leren.