info@leren-en-groeien.nl

Begrijpend lezen

Technisch lezenGoed kunnen lezen vormt de basis om goed te kunnen leren. Wie het lezen niet optimaal beheerst zal de lesstof niet goed begrijpen. Dat leidt vaak tot faalangst, weinig zelfvertrouwen en minder motivatie om te leren. Tijdens de schooljaren (maar ook in het latere beroepsleven) is een goede leesvaardigheid daarom essentieel.

In het huidige onderwijs wordt de stap naar het scannende lezen erg snel gemaakt (denk aan tijdtoetsen als de DMT), zonder dat de decodering en automatisering bij de leerling goed is geankerd. Met de methode LetterKlankStad wordt er gewerkt vanuit het geheel naar de kern. De start ligt bij inzicht in de opbouw, structuur en regels van de Nederlandse taal. Doel: een goede decodering en automatisering van de letters en klanken. Er is dus veel aandacht voor versteviging van de fonologische leesprocedure die in het Nederlandse leesonderwijs erg weinig aandacht krijgt.

LetterKlankStad is anders dan alle andere leesmethodes. Er is in de didactiek een duidelijk onderscheid gemaakt tussen letters en klanken. Er zijn 26 letters (het alfabet) verdeeld in klinkers en medeklinkers. Klanken zijn twee of meer letters bij elkaar. Met kleur, vorm en ordening ontstaat inzicht in de structuur en ordening van de letters en klanken van de Nederlandse taal. Hierdoor zal uw kind de woorden beter begrijpen en een goede basis krijgen. Uiteindelijk blijft het allerbelangrijkst dat uw kind plezier krijgt in het lezen. Daarvoor is veel oefenen vaak een voorwaarde.