Bijles met pubers: De Leren Leren training

Gisteren, terwijl de zon buiten volop scheen, zaten wij binnen aan de Leren Leren training met een stel pre-pubers. Twaalf kinderen uit groep 8 namen deel aan de eerste bijles van onze training Leren Leren.

Bijles voor kinderen of ouders?

Terwijl deze leerlingen het schoolkamp aan zich voorbij zien gaan en de musical slechts op alternatieve wijze uitgevoerd zal worden, zijn deze kinderen bereid om alvast vooruit te kijken naar de aankomende middelbare schoolperiode. Althans, toen wij het onderwerp extrinsieke motivatie en intrinsieke motivatie ter sprake brachten werd pijnlijk duidelijk dat het natuurlijk niet altijd de leerling is die met het idee gekomen was zich op te geven voor deze cursus.

Huiswerk tijdens de lockdown

Daar waar de ouders – al dan niet met terugwerkende kracht- het belang van een vlotte schoolcarrière wel zien, ligt dit bij kinderen vaak net iets anders. Het aanzetten tot nadenken waarom zij eigenlijk naar school gaan zorgt dan ook direct voor een levendige discussie. Om de leerlingen inzicht te geven in hun eigen valkuilen en talenten bespreken wij hoe zij de afgelopen quarantaine periode doorgekomen zijn. Daarbij blijken ze zichzelf verrassend goed te kennen en wordt hier en daar eerlijk opgebiecht dat het huiswerk niet altijd prioriteit kreeg boven buitenspelen.

Bijles om je huiswerk te plannen

Bij het bespreken van de talenten en samenwerking van de linker- en rechterhersenhelft hingen de leerlingen aan onze lippen. Kwartjes vielen op hun plek en er was ruimte om iedereen zijn of haar eigen verhaal te laten vertellen. Bij plannen, een van de centrale onderdelen van de cursus, kwamen leerlingen hier en daar weer onbedoeld geweldig uit de hoek. Zo heeft een van de leerlingen er kennelijk een gewoonte van gemaakt zijn huiswerk op 5 dagen in zijn planning op te nemen, omdat hij toch al weet dat hij het daarvan 3 keer sowieso niet gaat doen. Kijk, daar kunnen zelfs wij nog van leren! Wij kijken in ieder geval al uit naar volgende week.

Meer lezen:

Leren Leren training les 2

Leren plannen

Leren snel lezen